Nieuwe beveiligingsrichtlijn en productenlijst Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. De eisen die het keurmerk stelt, zorgen ervoor dat een inbreker langer de tijd nodig heeft om een woning binnen te komen.
 
Voor de zomer heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de vernieuwde beveiligingsrichtlijn en productenlijst van het Politiekeurmerk Veilig Wonen beschikbaar gemaakt.
 
Beveiligingsrichtlijn PKVW
Professionals en particulieren hebben de beveiligingsrichtlijn nodig als zij ramen en deuren van woningen willen beveiligingen volgens het keurmerk. In de bijgewerkte beveiligingsrichtlijn zijn nu ook omschrijvingen van dubbele garagedeuren en dubbele deuren opgenomen. Daarnaast wordt voorzien van advies voor sluitnaden bij klepramen. In de bijgewerkte richtlijn is ook meer tekst opgenomen over de cilindertrekvoorziening bij sleutelkluisjes.
 
Productenlijst PKVW
In de nieuwste versie van de productenlijst PKVW is extra aandacht voor de beveiliging in de thuiszorg. Er komen steeds meer producten op de markt voor toegang tot zorgwoningen. Op de productenlijst staan alle producten die geschikt zijn voor drie minuten inbraakwerendheid in woningen; een eis vanuit het keurmerk. Pas als producten getest, goedgekeurd en gecertificeerd zijn, worden ze op de productenlijst geplaatst.
 
De nieuwste versie hiervan kunt u gratis downloaden in de webwinkel van het CCV:
Kijk op Politiekeurmerk.nl voor meer informatie over de nieuwe beveiligingsrichtlijn en de productenlijst. Wilt u advies of wilt u meer weten? Neem dan ook gerust contact op met onze specialisten.