Subsidie voor slachtoffers overvallen verlengd

Burgers en winkeliers die het slachtoffer zijn geworden van een overval, kunnen ook in 2012 subsidie krijgen voor het nemen van preventieve maatregelen. De daarvoor bestemde subsidieregeling wordt namelijk met een jaar verlengd.

“Niet alleen om ervoor te zorgen dat de geleden geestelijke schade wordt verzacht en de materiële schade vergoed, maar ook om te voorkomen dat deze mensen opnieuw slachtoffer worden van een overal” aldus Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

€ 1.000,-- subsidie
Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers van een overval verhoogde kans hebben om nogmaals slachtoffer te worden. De subsidieregeling (tot maximaal € 1.000,-) moet ervoor zorgen dat de winkeliers en burgers preventiemaatregelen nemen, zodat zij dit kunnen voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan kierstandhouders of een deurspion om de overvaller een stap voor te zijn.

Subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven
Naast de subsidieregeling Overvallen van het ministerie van Veiligheid en Justitie (die wordt uitgevoerd door het Schadefonds) kunnen kleine ondernemers ook een beroep doen op de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB-subsidie) van het ministerie van Economische Zaken.

Oplossingen van Nauta BV
Naast kierstandhouders en deurspionnen heeft Nauta BV meerdere oplossingen om uw bedrijf of woning beter te beschermen tegen overvallers. Een afstortkluis kan een belangrijke bijdrage leveren voor bedrijven om het risico op overval en de schade hiervan te verminderen. Groot geld kan direct in de kluis worden afgestort, waardoor een overvaller ontmoedigd wordt.

Bron; Rijksoverheid 10 januari 2012